Årsmøte og julebord 2022

blog-image

Årsmøtet til NSOM ble avholdt den 17. desember på MacGregor sine lokaler i Arendal, etterfulgt av en festmiddag på Blom Restaurant. En av hovedsakene på møtet var utnevnelsen av et nytt æresmedlem. Æresmedlemskapet er opprettet i NSOM for å hedre personer som har gjort en særlig fortjenestefull innsats innenfor foreningens fagområde og formål. I denne omgang ble det foreslått Knut Brautaset som æremedlem.

Det ble ikke noen endringer i styret fra årsmøtet, da alle ble gjenvalgt:

  • Leder: på valg Daniel Hagen (gjenvalg)
  • Nestleder: på valg Atle Aalerud (gjenvalg)
  • Styremedlem: på valg Sondre Nordås (gjenvalg)
  • Styremedlem: på valg Andreas Klausen (gjenvalg)
  • Styremedlem: på valg Morten Rudolfsen (gjenvalg)
  • Styremedlem: på valg Sondre S. Tørdal (gjenvalg)

Andre saker som budsjett, økonomi og arrangementer for året ble også diskutert.

Mekatronikk-bautaen: Knut Brautaset

Knut Brautaset’s initiativ og innsats i forbindelse med introduksjonen av mekatronikk som fagområde og utdanning i Norge på slutten av 1980 tallet var avgjørende for at mekatronikk eksisterer som et studieprogram ved Universitetet i Agder (UiA). Hans strategiske innsats i forbindelse med opprettelsen av UiA var også avgjørende for at det er et universitet i Grimstad i dag.

Knut har vært leder av Det Norske Høgskolerådet, samt medlem av Mjøs-utvalget og styreleder for Senter for Internasjonal Studentutveksling (SIU). Noe som har hatt stor betydning for UiA. Han har både vært rektor for Agder Ingeniør og Distriktshøgskole og to ganger rektor ved Høgskolen i Agder (HiA). NHO utpekte ham til «årets rektor» i Norge i 1998.

Fra disse posisjonene har han vært med å bygge sten på sten til det som har blitt UiA i Grimstad i dag, det eneste universitetet i Norge som tilbyr doktorgradsutdanning i mekatronikk.

Les mer om utnevlesen her: Grimstad Adressetidende

Bildet i toppen er tatt av Sissel Eikeland ved UiA.