Siste poster

Sommerfest

Pinselørdag 4. juni ble det hold sommerfest for NSOM medlemmer. Styremedlem Morten Rudolfsen hadde fått ansvaret for aktivitetet som ble gjennomført som en flott tur med båt til Fantehola rett utenfor Grimstad i et nydelig vær.

Les mer

Filmkveld

Fredag 25. mars ble hovedaktiviteten for første kvartal 2022 gjennomført. Aktiviteten var som planlagt en relevant film og middag for alle medlemmer av NSOM.

Les mer

Digital Pils

På grunn av pandemien og dertilhørende restriksjoner er det vanskelig å avholde fysiske sosiale sammenkomster som planlagt.

Les mer

Årsmøte på Apotekegården

Årsmøte i Norwegian Society of Mechatronics NSOM avholdt årsmøte den 22 oktober 2020 på Apotekergaarden i Grimstad, med 12 deltagere fra både industri og Universitet i Agder.

Les mer